REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklep.northservice.pl

09 września 2013 roku

1. Postanowienia ogólne

§1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

§2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

§3. Sklep internetowy North Service działający pod adresem www.sklep.northservice.pl jest prowadzony przez: FIRMA USŁUGOWA "NORTH SERVICE" Grzegorz Ryśkiewicz ul. Jachtowa 30 75-206 Koszalin e-mail: north@list.pl, biuro@northservice.pl telefon: 604 605 571

§4. Sklep prowadzi sprzedaż towarów z branż KOMPUTERY, AGD, RTV, za pośrednictwem sieci Internet.

2. Warunki dokonywania zakupów

§5. Sklep sklep.northservice.pl prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.sklep.northservice.pl

3. Oferta i realizacja zakupów

§6. W każdej przesyłce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (paragon, lub na życzenie klienta faktura).

§7. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.

§8. Wszystkie ceny podawane w sklepie www.sklep.northservice.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

§9. Sklep sklep.northservice.pl dokłada wszelkich starań w zakresie prezentowania oferty w sklepie, jednak z uwagi na ogromną ilość danych nie gwarantuje, że wszystkie prezentowane ceny są aktualne i zgodne z rzeczywistością. Prezentowana oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.

4. Reklamacje, gwarancje i zwroty

§10. Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli sklep.northservice.pl nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

§11. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.

§12. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu, w tym celu należy wejść na stronę główną Sklepu i kliknąć zakładkę KONTAKT znajdującą się w górnej części strony (prawy górny róg -dostępny tutaj). Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- numer zamówienia,
- typ zgłoszenia (zwrot w ciągu 10 dni lub reklamacja),
- nazwę reklamowanego produktu,
- numer seryjny,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
- imię i nazwisko,
- adres email oraz telefon kontaktowy
- adres zwrotu, na który na zostać wysłany towar po naprawie

§13. Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji jeśli wskazane przez Nabywcę dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Nabywcą.

§14. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.

§15. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

§16. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2 w okresie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Zgodnie z ustawą możliwości zwrotu nie podlegają rozpakowane produkty, podlegające ochronie praw autorskich takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką.

pkt.1 zwroty prosimy przesyłać na adres Sklepu: FIRMA USŁUGOWA "NORTH SERVICE" Grzegorz Ryśkiewicz ul. Jachtowa 30 75-206 Koszalin e-mail: north@list.pl, biuro@northservice.pl telefon: 604 605 571

pkt.2 Sklep niezwłocznie dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem pocztowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej Sklep niezwłocznie dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

Zwroty
czas na zwrot: 14 dni

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty
otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie
poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy.
Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez
Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania
przedmiotu.
Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie
wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Postanowienia końcowe

§17. sklep.northservice.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

§18. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: biuro@sklep.northservice.pl

§19. Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane Sprzedawcy. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków lub firm obsługujących płatności Sprzedawcy (transferuj.pl, PayPal, Moneybookers)

§20. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn od niego niezależnych np. wadliwego działania sieci Internet lub nagłego wyczerpania zapasów magazynowych u dostawców.

§21. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia złożone przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło użytkownika naszego serwisu.

§22. Sklep dokłada wszelkich starań aby informacje o dostępności towarów zawsze były aktualne, jednak w szczególnych przypadkach nagłej zmiany dostępności towaru w magazynie i u naszych dostawców, terminy te mogą ulec zmianie. W takich przypadkach klient jest informowany za pośrednictwem poczty internetowej o przewidywanym terminie realizacji zamówienia. Jeżeli podany przez nas termin realizacji odbiega od podanego na karcie produktu, kupujący może anulować zamówienie.

§23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły kodeksu cywilnego.